Teacher Leader worden!

Door Bart Roosenburg | 17 maart 2022

Hoe neem je collega’s en studenten mee in een verandering? Bart Roosenburg is docent Verpleegkunde op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en volgt de master Leren en innoveren van de CHE, Driestar hogeschool en Hogeschool Viaa. “Ik zie het veel breder dan alleen het onderwijs! Hoe je mensen motiveert, processen in gang zet, daar ben je als verpleegkundige ook steeds mee bezig.”

Na jarenlang lesgeven op het mbo en een periode werken als verpleegkundige werd Bart in 2021 docent bij de opleiding Verpleegkunde op de CHE. Voor zijn werk op de hogeschool is masterniveau een vereiste. “Ik heb gekozen voor een onderwijsmaster omdat ik me juist daarin verder wil verdiepen.”

Theoretische onderbouwing

Bart merkt dat de opleiding naadloos aansluit bij zijn werk, zijn vak en zijn interesses. “Het gaat in deze master om gedragsverandering, om samenwerking, om aansluiting zoeken met de ander, een team meekrijgen in nieuwe processen. Dat is niet voorbehouden aan het onderwijs, maar zijn ook in de zorg belangrijke bewegingen. Ik vind het echt fantastisch om daar nu in deze master een theoretische onderbouwing bij te krijgen. Juist op dat kennisniveau biedt deze opleiding me een goede uitdaging.”

Onderwijsman

Als student van de master Leren en innoveren werk je tijdens de opleiding aan een innovatief project op je eigen school. Voor Bart is dat een innovatie naar de doorstroming van het mbo naar het hbo en hoe je daar het werkveld op de beste manier bij kunt betrekken. “Maar het gaat me niet eens primair om de uitkomsten van dit project: ik merk hoe ik zelf leer van dit traject en kennis en ervaring opdoe om beter te worden in die rol van Teacher Leader en onderwijsman in het algemeen. Want ook met studenten ben ik de hele dag bezig met samenwerking. De master geeft me zoveel handvatten daarvoor. Ja, ik ervaar echt dat ik in ontwikkeling ben.”

Vormingsgericht onderwijs

Studenten van de master komen overal vandaan: primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Werkt dat, hetzelfde studieprogramma voor hbo-docenten en basisschoolleerkrachten? Bart vindt van wel: “We spiegelen ons aan het beroepsprofiel van de Teacher Leader. Vervolgens zoek je allemaal de koppeling naar de praktijk van je eigen werk. Soms komen de voorbeelden wel uit de basisschool. Zo hebben we het eerste semester veel nagedacht over betekeningsgericht en vormingsgericht onderwijs. Dan wordt het kind vaak als casus genomen, maar het is voor mij niet moeilijk om dat toe te passen op mijn studenten.

Komende maanden ga ik met een van de meesters in de groep samenwerken in een studieproject. We weten allebei veel van ICT, maar we hebben afgesproken dat we een leerdoel gaan zoeken in een hoek waar we juist nog niet zoveel ervaring hebben. Omdat we vervolgens allebei uit een heel andere context komen, gaat dat zeker iets moois opleveren!”

Omgaan met kritiek

“Ik ben enthousiast over de opleiding van CHE, Driestar hogeschool en Viaa hogeschool,” vertelt Bart. “De sfeer is goed, de docenten zijn betrokken. Zelfs als we kritiek hebben, wordt daar op een open manier mee omgegaan. Vorig jaar was het lange tijd onduidelijk of de master door zou gaan, tot ineens toch veel studenten zich inschreven. Voor een sommige studenten én docenten was dat qua agendaplanning niet zo handig, en ook de start verliep daardoor wat anders. Het gesprek daarover werd echter alleen maar aangemoedigd. Je merkt dat de docenten blij zijn met goede kritiek omdat de opleiding daar beter van wordt. Ook als het je door omstandigheden bijvoorbeeld niet lukt om een opdracht op tijd in te leveren, is er meestal ruimte voor overleg. Ik vind deze master een aanrader voor alle leraren!”