Inschrijvingsprocedure

De inschrijvingsprocedure voor de master Leren en innoveren van de Christelijke Hogeschool Ede, Driestar hogeschool en Viaa is als volgt:

Let op! Je hebt hiervoor een Digi-D nodig.

  1. Meld je aan als gebruiker bij Studielink. De aanmeldpagina van Driestar hogeschool bereik je via: www.driestar-educatief.studielink.nl.
  2. Meld je voor 1 juni via Studielink aan bij onze opleiding master Leren en innoveren. Via Studielink ontvang je informatie over de status van je aanmelding. Voer alle gegeven instructies (op het scherm, en per e-mail, en per post) van Studielink nauwkeurig uit. Zolang je aanmelding via Studielink niet goed is afgehandeld kunnen wij je niet inschrijven als student. Als je vragen hebt over het inschrijven via Studielink, kun je terecht bij de helpdesk van Studielink of bij de afdeling Studentzaken van Driestar hogeschool.
  3. Als je aanmelding bij Studielink goed is ingevuld en verwerkt, ontvang je van ons per e-mail in de maand mei een document als voorbereiding voor het intakegesprek. In dit document staan  vragen over onder andere je werkervaring, de studiefaciliteiten, je mogelijke onderzoeksthema. Wanneer je document volledig hebt ingevuld en doorgemaild, ontvang je de uitnodiging voor het  intake-/kennismakingsgesprek. Binnen een week na het gesprek hoor je of je toegelaten wordt tot de masteropleiding.
  4. Na ontvangst van de betaling van het collegegeld ben je student aan Driestar hogeschool en kan je gebruik maken van alle faciliteiten die nodig zijn om te kunnen studeren. 

NB: De start van de master geschiedt onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen. Heb je je ingeschreven? Uiterlijk 15 juni hoor je dan van ons of de master van start gaat. Ieder jaar kunnen we met minimaal één groep starten. De verwachting is dat we komend jaar ook weer met een groep kunnen starten.