Over de opleiding

Binnen de master Leren en innoveren leiden we leraren op tot Teacher Leader. Lees hiernaast het beroepsbeeld dat hierbij richtinggevend is.