Over de opleiding

De master Leren en innoveren is een tweejarige deeltijdopleiding. De opleiding biedt een uitdagende verdieping voor leraren die werken in het christelijke basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs.