Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de master Leren en innoveren.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres onderaan deze pagina. Klik op het pijltje naast een vraag om het antwoord te zien.

Veelgestelde vragen:

Het antwoord op deze vraag kun je hier vinden.
Het antwoord op deze vraag kun je hier vinden op onze website.
Het leren binnen de professionele masteropleiding en je ontwikkeling van Teacher Leader is gekoppeld aan je eigen praktijk. In de context van je eigen praktijk werk je aan opdrachten, voer je gesprekken en werk je samen met je collega’s aan een innovatie.
Ja, dat kan als je in een omgeving werkt waar je met leren en ontwikkeling te maken hebt en samen met een collega’s een innovatie kunt uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld de innovatie en ontwikkeling zijn bij een bouwbedrijf of de afdeling en scholing van een ziekenhuis zijn.
In deze masteropleiding gebruiken we een aantal keer Engelstalige literatuur. Onze ervaring is dat dit in het begin wennen is, maar dat dit na verloop van tijd goed lukt. Uiteraard moet je het Engels wel redelijk beheersen om de literatuur te kunnen lezen. Je hoeft niet in het Engels te kunnen schrijven of te presenteren.
Formeel bedraagt de studielast 30 ect per jaar. Dit betekent dat, wanneer je uitgaat van 40 studieweken per jaar, je per week rond de 15 a 20 uur nodig hebt voor de opleiding. Ons advies is om minimaal één dag per week beschikbaar te hebben om te studeren en de bijeenkomsten te volgen. De lerarenbeurs voorziet (bij 1,0fte) in één dagdeel. De werkgever zou ook een dagdeel beschikbaar moeten stellen, zodat de opleiding op een goede manier te volgen is.
Formeel bedraagt de studielast 30 ect per jaar. Dit betekent dat, wanneer je uitgaat van 40 studieweken per jaar, je per week rond de 15 a 20 uur nodig hebt voor de opleiding. Ons advies is om minimaal één dag per week beschikbaar te hebben om te studeren en de bijeenkomsten te volgen. De lerarenbeurs voorziet (bij 1,0fte) in één dagdeel. De werkgever zou ook een dagdeel beschikbaar moeten stellen, zodat de opleiding op een goede manier te volgen is.
Ja, dat kan. Belangrijk is wel dat je een baan hebt.
Het antwoord op deze vraag kun je hier vinden op onze website.
Het antwoord op deze vraag kun je hier vinden op onze website.
Het antwoord op deze vraag kun je hier vinden op onze website.
Het antwoord op deze vraag kun je hier vinden op onze website.
Wij adviseren om je eerst in te schrijven bij onze opleiding en daarna z.s.m. de lerarenbeurs aan te vragen.
Deze informatie kun je hier vinden op onze website.
In Nederland kun je academische masters volgen en professionele masters. Bij een professionele master is er een sterke koppeling met je eigen praktijk waarin je werkt en voer je je afstudeeronderzoek uit in je eigen praktijk. Een duidelijke uitleg over professionele masters lees je in de professionele masterstandaard.
Wat betreft niveau en studiebelasting zijn er geen verschillen, beide masters moeten voldoen aan het referentieniveau NLQF7. Het verschil is wel dat bij een professionele master de praktijk van de student centraal staat. Ook moet in die eigen praktijk, praktijkgericht onderzoek gedaan worden. Lees hierover meer in de brochure Professionele masters van toegevoegde waarde.
Dat betekent dat onze opleiding goed gewaard wordt door onze studenten bovengemiddeld en zij (dus meer in vergelijking met andere opleidingen) tevreden zijn over onze master.
Omdat we een waardengedreven masteropleiding zijn. Samen met de deelnemers zoeken wij naar onderliggende waarden en wat voor hen belangrijk is in het leidinggeven aan onderwijsinnovaties en collega’s. Daarnaast zijn wij een kleinschalige opleiding zijn waarbij we persoonlijk contact met de studenten en benaderbaarheid van de docenten erg belangrijk vinden. Je bent bij ons geen nummer. Als je vragen of bijv. studievertraging hebt, kun je direct terecht bij een docent of de studieleider. De lijnen zijn kort en we zijn erg betrokken op onze studenten.
Nee, dat hoeft niet. Ook studenten die niet christelijk of andersgelovig zijn, zijn van harte welkom. Vanuit onze waardengedrevenheid beginnen we elke collegedag met een dagopening door een gedeelte uit de Bijbel te lezen en hier met elkaar over na te denken. Hier mag je op je eigen manier aan bijdragen.
Nee, dit geldt niet binnen deze masteropleiding. De opleiding is van CHE, Driestar hogeschool en Viaa. Dit kledingadvies geldt daarom niet.
De reden hiervan is dat Driestar hogeschool de penvoerder is van de opleiding en hierdoor Gouda de lesplaats. Wanneer veel studenten uit een bepaalde regio een groep kunnen vormen, kan 50% van de bijeenkomsten ook op locatie gegeven worden. De andere 50% wordt dan in Gouda gegeven.
Ja, dat is mogelijk. Wanneer veel studenten uit een bepaalde regio een groep kunnen vormen, kan 50% van de bijeenkomsten ook op locatie van de eigen organisatie gegeven worden. De andere 50% wordt dan in Gouda gegeven.
De leerbijeenkomsten worden om de twee weken overdag gegeven. Wij hebben bewust gekozen voor een lage contacttijd met daarnaast een groot deel zelfstudie. Wij geloven dat dit meer aansluit bij de zelfstandigheid van onze studenten.
Tijdens deze tweedaagse maak je intensief kennis met elkaar en de opleiding. Het is een mooie intensieve start en verdieping van het studietraject.
De eerste dag met leerbijeenkomsten is begin september.
De leerbijeenkomsten zijn van 8.45u -17.30u.
Deze kun je aanvragen bij de course director, Martine den Engelsen.
Alle masteropleidingen Leren en innoveren hebben de afspraak dat zij van tevoren geen vrijstellingen verlenen. Wanneer je tijdens de opleiding merkt dat je de onderwerpen/inhouden al (aantoonbaar) beheerst, maak je dit kenbaar aan de docent en de course director. De course director zal dan in een gesprek bekijken wat de mogelijkheden zijn voor verdieping en/of voor vrijstellingen.
  • Een afgeronde (educatieve) hbo-opleiding;
  • Een werkcontext waarbinnen je opdrachten kunt uitvoeren en je innovatie kunt doen; 
  • Een positief doorlopen intakeprocedure/intakegesprek.
De studiereis wordt als groep door de studenten zelf georganiseerd. Zij kiezen een land bij een bepaald thema waarover zij als groep meer willen weten. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen bestemming.
  • Je werkgever ondersteunt je volledig in het volgen van de masteropleiding en tekent hiervoor op het intakedocument;
  • Je kunt je opdrachten en innovatie samen met collega’s doen in je eigen werkcontext;
  • Je mag je collega’s betrekken bij je innovatie. Zij zijn betrokken op- en denken actief mee met je innovatie en stemmen ermee in;
  • Er moet genoeg tijd zijn om te studeren. Je moet hiervoor faciliteiten krijgen. Advies: minimaal één dag per week.
Als voorbereiding op het intakegesprek ontvang je een intakedocument. Dit document vul je in en mail je voorafgaand aan het gesprek naar de course director. Tijdens het gesprek met één van de docenten maken we onderling kennis, bespreken we de inhoud van het intakedocument en kijken we of we als student en opleiding matchen.

Algemene vragen over de opleiding

Staat jouw vraag er niet bij?  Neem dan contact op met afdeling Studentzaken: e-mail of tel. 0182-540333.

Vragen rond Studielink

Studielink: VRAAGbaak, veel gestelde vragen digitaal gerubriceerd
Studielink: website met veel informatie

Vragen over je DigiD:

Ga naar de website van DigiD.

Vragen rond aanmelding:

 Afdeling Studentzaken: e-mail of tel. 0182-540333.

Vragen rond collegegeld, machtiging en studiekosten:

 Afdeling Financiën van Driestar educatief: e-mail of tel. 0182-540315.

Of stel je vraag hier!

En dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.