Waarom deze master?

Het is belangrijk dat leraren zelf kennis en kunde hebben om met onderwijsontwikkelingen om te gaan en hun collega’s hierin mee te nemen.

Als Teacher Leader heb je een onderbouwde visie op goed onderwijs. Je werkt samen met collega’s aan onderwijsinnovaties en maakt hierbij gebruik van wetenschappelijke inzichten. Je deelt je ervaringen met anderen binnen en buiten jouw organisatie. Spreekt dit jou aan?

Voor wie?

De master Leren en innoveren is bedoeld voor professionals die sturing willen geven aan ontwikkeling en innovatie binnen hun beroepspraktijk. Hierbij kun je denken aan:

  • docenten in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo), primair en voortgezet onderwijs;
  • managers, adviseurs en beleidsmedewerkers in bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het leren in een organisatie;
  • zelfstandig adviseurs die zich bezighouden met leer- en ontwikkelvraagstukken.

Onze visie op leren en innoveren

Het begrip ‘leren’ is in het onderwijs een veelgebruikte term die ook spraakverwarring kan veroorzaken. Graag leggen we je uit wat wij in de master Leren en innoveren onder leren en innoveren verstaan.

De Teacher Leader heeft behoefte aan kennis die hem helpt om zijn onderwijsidealen in de praktijk vorm te geven en te verdiepen. Binnen de masteropleiding bieden we deze kennis aan.

Eigen verantwoordelijkheid
In onze visie op leren is je eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt. Dit betekent dat jij als Teacher Leader zelf het initiatief neemt in je ontwikkeling en met leergierigheid de opleiding volgt. Je maakt opdrachten voor je eigen leerproces en voor de verbetering van je (onderwijs)organisatie. Daarbij is het van belang hoe jij denkt over je ontwikkeling, dat je openstaat om feedback te ontvangen en er vervolgens iets doet.

Leerbijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten en de tussentijdse opdrachten willen we dit proces stimuleren. Als lerende bewaak je je leerproces en trek je direct aan de bel als je merkt dat je te weinig leert.

Uitgangspunten van ons opleidingsmodel

  1. Docenten sluiten aan bij de concrete praktijkervaringen en leervragen die studenten meenemen uit onderwijssituaties binnen de eigen werkomgeving.
  2. Studenten worden gestimuleerd om te reflecteren op praktijkervaringen en deze te verbinden met bestaande theorieën die door de docent aangeboden worden en/of zelf worden gezocht.
  3. Het leren is een proces dat onder andere in het hier-en-nu van de docent en studenten plaatsvindt en tijdens bijeenkomsten regelmatig ter sprake komt.
  4. Tijdens en tussen de bijeenkomsten vindt interactie plaats door activerende werkvormen, samenwerkingsopdrachten en peer coaching.

Belang van masteropgeleide leraren

Binnen de masteropleiding leer je op een andere manier kijken naar wat er gebeurt binnen je organisatie. Je leert vragen stellen die je voorheen niet had. Je leert zoeken naar wetenschappelijke onderbouwing van wat er binnen je organisatie gebeurt. Je leer ontwikkelingen binnen het onderwijs op hun waarde schatten en ze te plaatsen in bredere perspectieven.

Het Ministerie van Onderwijs wil de professionaliteit van leraren stimuleren en stelt hiervoor geld beschikbaar door middel van de Lerarenbeurs. Hieruit wordt je collegegeld vergoed en deels de kosten voor boeken en overige kosten. Je hebt (bij een fulltime baan) een dag in de week om te studeren en aanwezig te zijn tijdens leerbijeenkomsten. Je werkgever ontvangt voor de twee jaar dat je studie duurt, financiën om je te vervangen tijdens je studiedag (het aantal uren is afhankelijk van je benoemingsomvang). Voor meer info over de lerarenbeurs kijk op de website van DUO

Beroepsperspectief

Steeds meer scholen maken (bewust) ruimte voor Teacher Leaders. Dit kan binnen de school(locatie) zijn, maar ook bovenschools. Teachers Leaders hebben dan een voortrekkersrol en zijn aanjager en inspirator voor het team en adviseur voor de directie bij vernieuwingen. Uit contacten met schooldirecties blijkt dat er een groeiende behoefte aan deze eigenschappen is. We verwachten dat in iedere school meer leraren deze plaats van Teacher Leader gaan verwerven.

De master biedt een internationaal erkend diploma met het recht op het voeren van de titel Master of education (M.Ed) en is voor veel leraren een opstap naar een bijpassende functie en loonschaal binnen het onderwijs, maar ook voor een overstap naar andere sectoren waar leren en innoveren aan de orde zijn.

Samenwerking van drie hogescholen

De master Leren en innoveren is een initiatief van drie christelijke hogescholen die staan voor kwalitatief hoogwaardig, waardengedreven onderwijs.

Christelijke Hogeschool Ede, Driestar hogeschool en Hogeschool Viaa hebben de handen ineen geslagen en willen jou opleiden tot Teacher Leader. Studenten waarderen deze samenwerking! Zie studiekeuze123.nl