'Als teacher leader heb je de kartrekkersrol binnen de innovatie van je onderwijs'

Door Roel Verloop | 27 mei 2021

Roel Verloop is drie jaar geleden afgestudeerd aan de pabo. Hij werkt op een basisschool in Putten, woont samen met zijn vrouw in Nijkerk, en is dit jaar gestart met de master Leren en innoveren. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Hoe zou je de master Leren en innoveren omschrijven?

“Ik denk dat je deze master het beste kunt omschrijven als de HBO-versie van onderwijskunde. Het is de meest onderwijskundig gerichte master in het HBO.” Binnen de master leert Roel hoe hij met goede analyse en onderbouwing zijn school, of de vereniging waar zijn school onderdeel van uitmaakt, een stap verder kan helpen. “Je gaat niet zomaar iets doen, je wil een goed doordachte innovatie opzetten en uitvoeren.”

Binnen de master Leren en innoveren zijn er drie studielijnen te onderscheiden, die elk semester terugkomen: persoonlijke professionele ontwikkeling, onderzoekend innoveren en de thematische lijn. “In het eerste semester kijk je heel erg naar visie: Wat is mijn visie op onderwijs? Wat zijn andere visies? En hoe kan ik mijn visie beter verwoorden of dingen er aan toe voegen?” In het tweede semester staat innovatie in het onderwijs centraal. “Daarnaast werk je elk semester aan je eigen onderzoek, als onderdeel van je innovatie, en werk je aan je eigen ontwikkeling als teacher leader.”

Waarom heb je ervoor gekozen om een master te gaan doen?

“Toen ik van de pabo af kwam, wist ik al dat alleen mijn pabo-opleiding voor mij niet voldoende was. Ik was nog niet uitgeleerd.” Roel heeft bewust gewacht tot hij voldoende werkervaring voor de klas had opgebouwd, voordat hij aan de master begon.

En waarom specifiek de master Leren en innoveren?

“Ik wilde nog een master doen, maar ik wist nog niet welke. Onderwijskunde sprak me het meeste aan. Een master Onderwijskunde op de universiteit staat heel ver van de praktijk af, maar juist de onderwijsontwikkeling in de praktijk vind ik mooi. Daar sluit de master Leren en innoveren heel goed op aan.” 

Welke impact heeft het volgen van deze master nu al op je dagelijks werk?

“Allereerst ben ik meer gaan genieten van mijn werk, omdat ik er een dagje los van kom en analytisch kijk naar waar ik mee bezig ben. Normaal doe je vijf dagen je ding en ga je daarna weekend vieren. Nu heb je echt de tijd om te kijken naar waar je echt mee bezig bent. Door de nieuwe kennis en de ideeën die je meekrijgt ga je dingen herkennen in je eigen dagelijkse praktijk.” vertelt Roel. 

Wat hoop je in de toekomst te bereiken door het volgen van deze master?

“Dat is nog wel een lastige! De master biedt je heel veel vaardigheden en kennis aan. Ik hoop dat mijn school daar gebruik van wil blijven maken. Als teacher leader heb je de kartrekkersrol binnen de innovatie van je onderwijs. Iedere keer moet je als school weer afstemmen op nieuwe wetgeving of dingen die in de maatschappij spelen.” legt Roel uit. “Dat is nog wel eens zoeken, en daar moet ook tijd en geld voor zijn. Onze school is onderdeel van een vereniging waar negen scholen lid van zijn. Op schoolniveau zijn de budgetten soms beperkt, maar op verenigingsniveau kan er vaak meer.”

Hoe ervaar je de studielast van deze masteropleiding?

Roel heeft één keer per twee weken een dag college, op dit moment zijn de lessen online, normaal volgt hij de lessen in Gouda. Eens in de twee weken heeft hij een thuisstudiedag. ’s Avonds of in het weekend doet hij het voorbereidende leeswerk. “Ik zit in een luxepositie. Mijn vrouw studeert nog en werkt ook in het onderwijs. Daarbij heb ik heb een lerarenbeurs gekregen, waardoor ik één dag in de week niet hoef te werken en puur kan studeren. Als je alles in je eigen tijd moet doen is het echt veel. Je hebt de tijd en de rust nodig om aan je verslagen te werken, zeker als je al wat langer uit de schoolbanken bent.” Het advies van Roel: “Als je dit wil doen, begin er op tijd aan, dan sluit de opleiding het makkelijkst aan.”