Benjamin over de Master Leren en Innoveren: 'Met deze master wil ik voor een bredere impact in het onderwijs zorgen'

Benjamin Wichers (27) is docent Duits op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Daarnaast volgt hij de Master Leren en Innoveren (MLI), die op Driestar hogeschool wordt gegeven in samenwerking met de CHE en de Viaa.

‘Als ik een cijfer zou moeten geven of ik deze master aanraad, dan zou ik zeggen: “Echt een tien.” Deze master is geschikt voor iedereen die op zoek is naar verdieping en werkzaam is als professional in de onderwijspraktijk. Het is intensief, je doet het naast je werk, maar het is absoluut een investering waard.’ 

‘Sinds 2014 ben ik al op de Fruytier te vinden, eerst als duaal student leraar Duits, daarna sinds 2017 als gediplomeerd docent. Ik geef les aan diverse klassen. Ik vind mijn werk heel leuk, maar sinds een tijdje had ik behoefte aan verdieping. Ik was op zoek naar een master waarbij je meer zou leren over het verbeteren van onderwijsIk kwam uit bij de Master Leren en Innoveren. Wat ik aan deze master erg waardeer, is dat je in samenwerking met collegahet onderwijs verbetert. 

Verantwoordelijkheid 

Ik volg deze master omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen. Ik probeer me te ontwikkelen om mijn eigen onderwijs en dat van collega’s te verbeteren. Het grootste doel daarvan is dat mijn leerlingen er beter van worden, maar het is ook een stukje persoonlijke uitdaging en verdieping. 

De master nodigt me uit: Hoe zorg ik ervoor dat ik wat ik leer verder verspreid? Hoe ik dat op lange termijn ga doen, weet ik nog niet goed. Maar dat ik voor een bredere impact wil zorgen, weet ik wel. In mijn organisatie krijg ik nu al ruimte om hier wat mee te doen. Zo ben ik bijvoorbeeld gevraagd om na te denken over het ontwikkelen van een doorgaande Mentoraatsleerlijn. 

Kritische bril 

De master is erg praktisch. Tijdens elk semester maken we opdrachten. Deze opdrachten moedigen mij aan om inzichten die ik in de colleges opdoe te vertalen naar de praktijk. Je krijgt tijdens de colleges als het ware een bril om naar je eigen organisatie te kijken. Wat is goed onderwijs? Wat kan ik daarin betekenen? Daarvoor leg je je oor te luister bij collega’s, teamleiders, de directie en je leerlingen. Inmiddels ben ik gestart met het laatste semester en schrijf ik een thesis. 

Benjamin

Afstudeeronderzoek 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek verbeteren we concreet het onderwijs in onze eigen school. We hebben ontdekt dat je op basis van wetenschappelijke literatuur hoge verwachtingen mag hebben van de impact van feedback op leerlingenwerk. Dat zagen we echter niet terug in onze lespraktijk als wij een schrijfopdracht gaven. 

We kwamen tot de ontdekking dat er te weinig met onze feedback werd gedaan. Leerlingen hadden zelf te weinig inzicht in hun persoonlijke groei, ze vonden de feedback niet persoonlijk genoeg en ook niet overzichtelijk. Ik heb op basis van wetenschappelijke literatuur onderzocht: Wat zijn voorwaarden voor effectieve feedback? Hoe kunnen we leerlingen in staat stellen docentfeedback zelfstandig te verwerken? Ik ben hierover in gesprek gegaan met collegas van moderne vreemde talen

Op basis daarvan hebben we een nieuwe schrijfvaardigheidsdidactiek ontwikkeld, waarbij de dingen die ik zojuist noemde wel worden gebodenDat proberen we nu uit. 

Teacher Leader 

Tijdens de MLI word je opgeleid tot Teacher Leader. Dat is een leraar met visie op goed onderwijs en hart voor leren en innoveren. Ik herken me daar wel in. Een Teacher Leader onderscheidt zich door kritischer te kijken naar de organisatie waarin hij werkt. Het is ook iemand die initiatieven aanstuurt die verbetering op het oog hebben. Het is iemand met visie, daadkracht, oog voor zijn collega’s en iemand die verantwoordelijkheid neemt. Je moet als Teacher Leader niet alleen kunnen signaleren en kwalificeren, maar dat wat je signaleert ook omzetten in handelen.

Combineren 

De opleiding is goed te combineren met mijn werk en privéleven. Er zijn wel wat pieken, aan het eind van elk semester als je opdrachten moet inleveren. Ik ben geen super goede planner en het is mij tot nu toe altijd gelukt. Het scheelt ook enorm dat de master niet losstaat van de praktijk. 

Je werk en studie zijn geen gescheiden werelden, maar vloeien in elkaar over. 
Ik vind het leuk dat de groep die deze master volgt zo divers is. In onze jaargroep zitten leerkrachten van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Hierdoor maken we kennis met onderwijs in verschillende contexten. Wat we leren is voor iedereen relevant. 

Excellent

De master wordt als excellent beoordeeld in de Nationale Studenten Enquête. Dat vind ik terecht. Wat ik erg waardeer is het persoonlijke contact met docenten. Zij zijn heel toegankelijk en hebben oog voor je. Je hebt gemiddeld gezien eens per twee weken een college. Die duurt vaak van half negen tot half zes. Als je tussendoor wilt overleggen met docenten is er altijd bereidwilligheid, welke docent je ook spreekt. 

Internationale studiereis

Bij deze opleiding hoort ook een internationale studiereis van een midweekWij zijn naar Noorwegen geweest. Wonderzochten hoe men in Noorse scholen invulling geeft aan hun levensbeschouwelijke achtergrond en aan burgerschap binnen de kaders van de overheid. Heel interessant. 

Zo’n reis is een waardevolle toevoeging aan je onderwijspraktijk en je leraarschap. Het nodigt je uit om met een frisse blik op je eigen praktijk te kijken. Ik heb het contact met onderwijzers uit andere landen erg gewaardeerd. Je hebt allemaal het welzijn van jongeren op het oog en dat is de band die je deelt. Dat is heel mooi.