Waarom deze master?

Er is behoefte aan Teacher Leaders. Dit zijn leraren die voor de klas staan, maar ook extra deskundigheid hebben op het gebied van leerprocessen van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover.

Wil jij als Teacher Leader in jouw (school)organisatie, uitblinken in:
  • kritisch onderbouwd kunnen nadenken over onderwijs;
  • benutten van leerstijlen en leermiddelen;
  • samen met collega’s professioneel onderzoek doen naar de onderwijspraktijk;
  • het begeleiden van collega’s in onderwijs(vernieuwing)processen;
  • verbinding maken van identiteit met onderwijsconcept en pedagogisch handelen?
Dan is de master Leren en innoveren iets voor jou!

“De meerwaarde van de master Leren en innoveren vind ik dat de inhoud van de opleiding gekoppeld is aan mijn eigen praktijk en ik word uitgedaagd om mijn rol als Teacher Leader in te nemen binnen mijn school."

Meer masters in de school

Het Ministerie van Onderwijs wil graag de professionaliteit van leraren vergroten en stelt hiervoor ook geld beschikbaar door middel van regelingen zoals de Lerarenbeurs, tegemoetkoming studiekosten beginnende leraren en de regeling Vierslagleren. Daarnaast komen er veel ontwikkelingen af op scholen en organisaties. Er is behoefte aan Teacher Leaders. Dit zijn leraren die voor de klas staan, maar ook extra deskundigheid hebben op het gebied van leerprocessen van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover. Leraren die kunnen adviseren bij vernieuwingen op school of een onderzoek kunnen uitvoeren naar lesmethoden. De master Leren en innoveren heeft dát in huis om van extra betekenis te zijn voor leerlingen, collega’s en de school.

De opleiding is praktisch door het behandelen van leervragen uit de eigen schoolorganisatie, is betaalbaar door de vergoeding vanuit de lerarenbeurs, tegemoetkoming studiekosten beginnende leraren en de regeling Vierslagleren en biedt beroepsperspectief door aansluiting op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Beroepsperspectief

Je denkt graag na over (je eigen) onderwijs. Je vervult binnen de school een voortrekkersrol of wil die in de toekomst vervullen; je bent aanjager en inspirator voor het team en adviseur voor de directie bij vernieuwingen. Uit contacten met schooldirecties blijkt dat er behoefte aan deze eigenschappen is. We verwachten dat in iedere school meer leraren deze plaats van Teacher Leader gaan verwerven. De master biedt een erkend diploma met het recht op het voeren van de titel Master of education (M.Ed) en is voor veel leraren een opstap naar een bijpassende functie en loonschaal. 

Wie verzorgt de opleiding?

Driestar hogeschool, de Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede en de Educatieve Academie van Viaa (Gereformeerde Hogeschool) verzorgen gezamenlijk deze opleiding. Wij delen de ambitie om leraren en scholen te inspireren, vormen en ondersteunen en specifiek het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te versterken. Door onze deskundigheid te bundelen, kunnen we deze hoogwaardige master aanbieden.