Praktische informatie

Lees hier meer over de studieduur, studiebelasting, contacttijd en leslocaties. Ook vind je hier het studierooster voor het komende studiejaar van de master Leren en innoveren.

Studieduur en studiebelasting

Deze deeltijd masteropleiding duurt in totaal twee jaar en bestaat uit 60 ECTS. De studiebelasting is ongeveer 15 tot 20 uur per week. Het curriculum van de twee jaar is verdeeld over vier semesters.

Contacttijd en leslocatie

Een deel van het curriculum komt aan de orde in colleges. In de weken dat er geen colleges zijn, maak je je door zelfstudie de stof eigen of werk je aan opdrachten. De colleges vinden om de twee à drie weken plaats. Start het cohort waar je in meedoet in het eerste jaar in een kalenderjaar dat oneven is (2017, 2019, 2021 etc.), dan heb je tijdens jouw studie les op de dinsdag. Start het cohort waar je in meedoet in het eerste jaar in een kalenderjaar dat even is (2016, 2018, 2020, 2022 etc.), dan heb je tijdens jouw studie les op de donderdag. De starttweedaagse, en twee keer een symposium, kunnen (gedeeltelijk) op andere dagen vallen dan de vaste lesdag.

De colleges vinden overdag plaats van 8.45-17.30 in Driestar hogeschool te Gouda. Wanneer je de master naast een baan volgt, is het aan te bevelen om elke week een vaste dag ervoor vrij te roosteren. Die dag kun je dan gebruiken voor het volgen van de colleges en het werken aan de zelfstudie en/of opdrachten.

Lesroosters

Voorbeeldrooster eerste jaar
Voorbeeldrooster tweede jaar