Het was mooi om in de voorbereiding van mijn presentatie te beseffen dat we als leraar geroepen zijn om onze leerlingen zich te laten verwonderen over de schepping. Iets wat mij ook heeft gedreven in mijn eigen onderzoek. Door een context-based lesmethode, gebaseerd op de belevingswereld van de leerling, te ontwerpen en invoeren heb ik onderzocht of de motivatie van leerlingen toenam. Het was dan ook mooi om te kunnen laten zien, aan de hand van mijn resultaten, dat leerlingen wel degelijk graag willen ontdekken. Interessant was het ook om er daarna met de aanwezigen te reflecteren op de verschillende presentaties en de verbinding ertussen te zoeken.

Naast mijn eigen presentatie heb ik ook erg genoten van de verschillende workshops die ik heb gevolgd. Ik heb veel geleerd over onderwerpen als omgang met social media in onderwijs, geestelijke gezondheid en het getuigen zijn als christen in je werk. Alhoewel de onderwerpen lang niet allemaal gericht waren op onderwijs vond ik het toch mooi om te merken dat ik van elke spreker wel iets kon leren. Een leerzame dag, zowel in het presenteren als in het luisteren naar anderen.

Jos van der Graaff