Voorbeelden van innovatiethema’s  zijn: ‘Het verbeteren van motivatie door feedback, ‘de invloed van karaktereducatie op het respectvol gedrag van kinderen’, ‘het verbeteren van eigenaarschap van leerlingen door het stimuleren van growth mindset’, ‘Het beïnvloeden van sociale vaardigheden door het inzetten van persoonlijke kernkwaliteiten gericht op de ander’.

Het symposium was het moment waarop de master studenten de uit te voeren onderzoeksinnovaties presenteerden in de vorm van een posterpresentatie. Hierbij werden zij ondersteund door een collega die vertelde over het belang van de innovatie voor de (school)organisatie. Het symposium was een mooi moment om te oogsten wat er tot nu toe is geleerd en toegepast in de eigenpraktijk en vormde een mooi startmoment voor de uitvoering van de innovatie.

Wil je weten wat de master Leren en innoveren van Driestar hogeschool, Christelijke hogeschool Ede (CHE) en de VIAA hogeschool kan betekenen voor jouw ontwikkeling als leraar? Wil je gebruik maken van de lerarenbeurs of de regeling Teambeurs PO? Heb je vragen over de master Leren en innoveren? Wil je een keer een dagdeel mee doen met een college? Kijk op de website van de Master Leren en innoveren www.masterli.org of neem per e-mail contact op met course director  Lennart Visser of telefonisch op 06-19663994.