De master Leren en innoveren wordt georganiseerd in samenwerking met twee andere christelijke hogescholen, CHE en Viaa.

Uit studentenoordelen blijkt dat de master van de christelijke hogescholen opvalt door goede docenten, nadruk op wetenschappelijke vorming en sterke interne communicatie. Studieleider Lennart Visser van Driestar hogeschool: “Onze opleidingen zijn kleinschalig en er is veel nadruk voor kwaliteit. De ervaring leert dat studenten tevreden zijn over de inhoud van de lessen en het persoonlijke contact met de docenten.” 

De master Leren en innoveren richt zich op ervaren leraren die zich binnen de school meer bezig willen houden met onderwijsvernieuwing en beleid. Je leert te analyseren welke problemen en wensen er zijn in het onderwijs en hoe die het beste kunnen worden aangepakt. De masteropleiding is bedoeld voor leraren uit alle sectoren van onderwijs. 
 
Binnen de hbo-masters Onderwijsmanagement scoort de master Educational Leadership het hoogst: “Een hoog niveau van de stof met veel contacturen en duidelijke communicatie,” oordeelt de Keuzegids. Deze master wordt aangeboden binnen het samenwerkingsverband Penta Nova van Marnix Academie, Christelijke Hogeschool Ede, Driestar hogeschool, InHolland, Hogeschool Leiden en Viaa.
 
Ook de master Special Educational Needs, die Driestar hogeschool aanbiedt in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht, scoort in de top van deze opleidingen.

Bron: Keuzegids Masters 2016, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), www.keuzegids.nl