Tijdens de opleiding zijn ze opgeleid als teacher leader en zijn daarmee gevormd tot leraren met een visie op goed onderwijs en in staat zijn om samen met collega’s hun praktijken op een onderbouwde manier en volgens recente wetenschappelijke inzichten te vernieuwen.

Wil je weten wat de master Leren en innoveren van Driestar hogeschool, Christelijke hogeschool Ede (CHE) en de VIAA hogeschool kan betekenen voor jouw ontwikkeling als leraar? Wil je gebruik maken van de lerarenbeurs of de regeling Teambeurs PO? Heb je vragen over de master Leren en innoveren? Wil je een keer een dagdeel mee doen met een college? Kijk op de website van de Master Leren en innoveren www.masterli.org of neem contact op met course director  Lennart Visser.