De leerstoel wordt bezet door onze master Leren en innoveren docent en Driestar lector Christelijk leraarschap, Bram de Muynck. Bram zal zich in zijn functie als hoogleraar bezig houden met de wetenschappelijke doordenking van vraagstukken rondom christelijke pedagogiek. Hij zal zich onder andere richten op identiteitsontwikkeling en karaktervorming vanuit Bijbels/theologisch perspectief en de voorbeeldrol van opvoeders in school, kerk en gezin.