Leraren die de master Leren en innoveren  van Driestar hogeschool, CHE en Viaa volgen, organiseerden  een studiereis waarbij zij zelf hun bestemming en onderzoeksthema bepaalden. Het  werd de bestemming Stockholm in Zweden. Hier onderzochten ze hoe het bevorderen van eigenaarschap te zien is in het Zweedse onderwijs.

De belangstelling voor Zweden was gewekt omdat het onderwijs daar vanuit het Kunskapsskolan concept zich richt op het verhogen van eigenaarschap bij leerlingen van het basis- tot het beroepsonderwijs. De reis werd volledig door de studenten zelf georganiseerd waardoor ieders talenten binnen de groep tot hun recht kwamen en het groepsproces steeds verder vorm kreeg. Het resultaat van deze inspanningen was niet alleen een prachtige reis waarbij mooie contacten en bijzondere indrukken werden opgedaan, maar minstens zo boeiend was het voorbereidingsproces.

De reis en uitkomsten van het onderzoek naar eigenaarschap zijn in de vorm van blogs en vlogs gepresenteerd op een zelf gemaakte website. Benieuwd naar hun ervaringen? Kijk op www.eduzweden.nl
Wil je weten wat de master Leren en innoveren van Driestar hogeschool, Christelijke hogeschool Ede (CHE) en de VIAA kan betekenen voor jouw ontwikkeling als leraar? Kijk op de website van de master Leren en innoveren www.masterli.org of neem contact op met de studieleider  Lennart Visser .