Zijn onderzoek richtte zich op de autonomievervulling van leerlingen, om de motivatie van leerlingen te vergroten. Het onderzoek vond plaats in de bovenbouw. De focus lag op de vervulling van de autonomiebehoefte, naast competentie en verbondenheid één van de drie psychologische basisbehoeften.
 
Het onderzoek heeft Arjan samen met zijn onderzoeksbegeleider Peter Ruit gepubliceerd in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
 
Wil je weten wat de master Leren en innoveren van Driestar hogeschool, Christelijke hogeschool Ede (CHE) en de VIAA gereformeerde hogeschool kan betekenen voor jouw ontwikkeling als leraar? Wil je gebruik maken van de lerarenbeurs, de regeling Vierslagleren of de stimuleringsregeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters PO voor leraren? Heb je vragen over de master Leren en innoveren? Wil je een keer een dagdeel mee doen met een college?
 
Kijk op de website van de Master Leren en innoveren www.masterli.org of neem contact op met de studieleider drs. L.B. (Lennart) Visser of telefonisch op 06-19663994.