Tegemoetkoming studiekosten

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar je als student gebruik van kunt maken.

Subsidiewijzer voor leraren

Wil je snel weten van welke studiebeurs gebruik kan maken? Kijk dan leraar.nl/nooituitgeleerd!

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een Lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren. De Lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Op het inschrijfformulier worden een aantal specifieke gegevens over de opleiding gevraagd. Hieronder volgen de belangrijkste gegevens:
  • Het gaat om een reguliere masteropleiding
  • Brinnummer onderwijsinstelling: 15BK
  • Opleidingscode (Isat): 44135
  • Studievorm: deeltijd
  • Startdatum: september 2017, officiële duur van de opleiding: 2 jaar

Toegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters PO

Met de regeling ‘Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO’ van het ministerie van OCW kunnen pabo-afgestudeerden doorstuderen en toch betrokken blijven bij het onderwijs. De regeling biedt een eenmalige financiële tegemoetkoming wanneer zij een onderwijs gerelateerde masteropleiding gaan volgen. Hun mastertitel is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en baankansen, maar ook voor het onderwijs. Want tijdens de masteropleiding voeren de studenten hun praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een schoolbestuur.

De regeling is voor pabo-afgestudeerden die na 31 december 2014 hun diploma hebben behaald aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo en die in september 2017 starten met een van de volgende hbo of universitaire masteropleidingen:

Meer weten? Kijk op de site van het Arbeidsmarktplatform PO

Teambeurs primair onderwijs

Een ontwikkelingsvraagstuk van de school en/of bevoegd gezag is het vertrekpunt voor het volgen van een masteropleiding. Leraren volgen met subsidie een masteropleiding in teamverband waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vriend hebben binnen de school of het schoolbestuur.

Gedurende een jaar na de opleiding krijgen de leraren vanuit de Teambeurs tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leraren in het schoolteam, die geen master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling.

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit twee onderdelen waarvoor separaat subsidie kan worden ontvangen: subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding en de subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op de website van DUO.