Tegemoetkoming studiekosten

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar je als student gebruik van kunt maken.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je gebruik maken van de  Lerarenbeurs. De Lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien krijgt je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Gegevens voor aanvragen Lerenbeurs

Op het inschrijfformulier worden een aantal specifieke gegevens over de opleiding gevraagd. Hieronder volgen de belangrijkste gegevens:
  • Het gaat om een reguliere masteropleiding
  • Brinnummer onderwijsinstelling: 15BK
  • Opleidingscode (Isat): 44135
  • Studievorm: deeltijd
  • Startdatum: september 2020, officiële duur van de opleiding: 2 jaar

Kijk voor de meest recente informatie over de Lerenbeurs op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)