Ga direct naar


Lerarenbeurs

Veranderende omgevingen en nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen het van je dat je je steeds blijft ontwikkelen. En ook persoonlijke motivatie en aandachtsgebieden veranderen in de loop der tijd. Als je daarom wil bijleren, verdiepen of zelfs omscholen brengt Driestar Hogeschool je verder. Wij bieden een breed pakket aan opleidingen, post-hbo trajecten en masters.
De master Leren en Innoveren komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Tevens kan de werkgever de kosten voor vervanging vergoed krijgen.

Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een Lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren. De lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Op het inschrijfformulier worden een aantal specifieke gegevens over de opleiding gevraagd. Hieronder volgen de belangrijkste gegevens:

  • Het gaat hier om een reguliere masteropleiding
  • Brinnummer onderwijsinstelling: 15BK
  • Opleidingscode (Isat): 44135
  • Studievorm: deeltijd
  • Startdatum: september 2016, officiële duur van de opleiding: 2 jaar