Tegemoetkoming studiekosten

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar je als student gebruik van kunt maken.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je een Lerarenbeurs aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren. De Lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Bovendien kan je werkgever met de Lerarenbeurs een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Op het inschrijfformulier worden een aantal specifieke gegevens over de opleiding gevraagd. Hieronder volgen de belangrijkste gegevens:
 • Het gaat om een reguliere masteropleiding
 • Brinnummer onderwijsinstelling: 15BK
 • Opleidingscode (Isat): 44135
 • Studievorm: deeltijd
 • Startdatum: september 2016, officiële duur van de opleiding: 2 jaar

Toegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters PO

Met de regeling ‘Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters PO’ van het ministerie van OCW kunnen pabo-afgestudeerden doorstuderen en toch betrokken blijven bij het onderwijs. De regeling biedt een eenmalige financiële tegemoetkoming wanneer zij een onderwijs gerelateerde masteropleiding gaan volgen. Hun mastertitel is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en baankansen, maar ook voor het onderwijs. Want tijdens de masteropleiding voeren de studenten hun praktijk- of onderzoeksopdracht uit bij een schoolbestuur.

De regeling is voor pabo-afgestudeerden die na 31 december 2013 hun diploma hebben behaald aan de (academische) pabo of aan een pre-master na de pabo en die in september 2016 starten met een van de volgende hbo of universitaire masteropleidingen:

Meer weten? Kijk op de site van het Arbeidsmarktplatform PO.

Regeling Vierslagleren

Binnen Vierslagleren volgen een startende leraar en een zittende leraar tegelijk een onderwijsmaster of een lerarenopleiding in een tekortvak. Voor beiden kan de werkgever subsidie voor studieverlof krijgen uit de lerarenbeurs, of via de zij-instroomregeling als de starter nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. De zittende leraar kan daarnaast 2 jaar lang extra studieverlof krijgen vanuit Vierslagleren. Voor het po is dit 8 uur extra per week, voor het vo 6 uur. 

Zo werkt het

 • Een zittende leerkracht en een startende leerkracht vormen gedurende twee jaar samen een lerarenduo en hebben (bij voorkeur) samen een klas en leren van elkaar.
 • Beide leerkrachten volgen een zelfgekozen master met de Lerarenbeurs en werken samen aan schoolontwikkeling.
 • De zittende leerkracht wordt daarvoor maximaal twee dagen per week vrijgesteld van lesgevende taken.
 • De startende leerkracht vult de vrijgekomen uren van de zittende leerkracht in (minimaal 16 uur).
 • Per lerarenduo ontvangt het bestuur een tegemoetkoming van € 16.000 in de verletkosten van de zittende leerkracht.

Wijzigingen VierSlagLeren 2016-2018
Komend schooljaar is het opnieuw mogelijk om deel te nemen aan het project. Ten opzichte van VierSlagLeren 2015-2017 is er een beperkt aantal wijzigingen:

 • Er zijn maximaal 150 lerarenduo’s mogelijk.
 • De startende leerkracht mag maximaal 5 jaar afgestudeerd zijn aan de pabo (afstudeerdatum na 31 mei 2011) 
Meer weten? Kijk op de site van het Arbeidsmarktplatform PO